USECNETWORK // LIVECOP ... Nueva etapa y nuevos contenidos. - para acceder pinchar sobre la imagen de logotipos -

miércoles, 9 de enero de 2013

OPERACIONS DE VIGILÀNCIA I SUPERVISIÓ D’EXTERIORS, PROJECTE ARGOS


Argos Robot Mòbil Autònom


L’objectiu del projecte Argos és la recerca, desenvolupament i obtenció d’una plataforma robòtica autònoma de recolzament tècnic a diferents cossos de seguretat, tant públics com privats, amb capacitat per a detectar situacions de risc o conflicte on puguin perillar tant la integritat física d‘algun membre del propi personal de seguretat, com la de les persones involucrades en l’acció.

També és objectiu d’Argos eliminar o, si més no, reduir el número d’eventualitats perilloses en actuacions de vigilància i seguretat que impliquin un risc elevat tant pels propis usuaris com per la resta de persones implicades en l’acció així com limitar el possible efecte perniciós que es pot produir degut a una detecció tardana del risc ocorregut agilitzant les intervencions necessàries a l’efecte de resoldre la incidència per mitjà d’un robot mòbil autònom capaç de realitzar operacions de vigilància i supervisió d’exteriors.


Potencial tecnològic i de coneixement

Per portar a terme aquest projecte de recerca, desenvolupament i obtenció d’una nova plataforma robòtica autònoma, es crea una agrupació d’entitats, liderada per I-MAS, que permetrà executar correctament el projecte i, a més, implementar els resultats del projecte i les millores tecnològiques obtingudes, als usuaris finals, principals beneficiaris de les noves solucions, inexistents actualment.
Destacar que el present projecte està recolzat per la Plataforma Tecnològica Espanyola de Robòtica, HISPAROB  i que entre d’altres forces de seguretat a nivell mundial, els U.S. Marines dels Estats Units d’Amèrica, estan àmpliament interessats en l’execució i la consecució amb èxit dels objectius plantejats pel present projecte.
Val a dir també, que el consorci d’empreses considera aquest projecte de recerca com la base per la creació d’altres plataformes robòtiques, que basades en els nous coneixements generats i els nous desenvolupaments tecnològics obtinguts, donaran solucions a problemes tècnics pendents de resoldre en diferents aplicacions i que finalment donaran forma a una família complerta de robots del que l‘ARGOS es considera el primer.
La creació d’aquest consorci ha estat impulsada per la possibilitat d’aprofitar al màxim el potencial tecnològic i de coneixement de tots els participants i per aconseguir una sinergia, de curt i llarg termini, que permeti incrementar la capacitat de recerca, de desenvolupament i d’integració de tecnologies innovadores dels membres del consorci i de dotar al projecte de les més altes probabilitats d’èxit. S’ha de tenir en compte que el projecte ARGOS és un projecte complex i multidisciplinari que abasta àrees tant diverses com la robòtica, la mecànica, l’electrònica, la visió i intel·ligència  artificial, la programació de software i l’enginyeria i transformació de materials lleugers entre d’altres.
La present agrupació es constitueix, tenint en compte tots els vessants, amb la finalitat de dur a terme el desenvolupament del projecte de recerca industrial, per a la consecució dels objectius de recerca plantejats, i per a la conseqüent aplicació comercial futura immediata i de més a mig termini.
Les entitats participants en el present projecte tenen amplia experiència individual en projectes de recerca i desenvolupament, malgrat no han treballat prèviament plegades entre totes elles.
El projecte que es pretén dur a terme és la primera experiència de treball conjunt del consorci i un dels objectius més importants a assolir és posar les bases que han de permetre la creació i consolidació d’un nucli d’innovació com a fórmula estratègica per al futur posicionament de les empreses constituents del present consorci.

Constitueixen el consorci les següents entitats:

  • I-MAS, Ingeniería de Procesos y Producto
  • TR Composites
  • Pilz  Industrieelektronik, S.L.
Cada una de les empreses que formen el consorci aporten una àmplia experiència, cada un en el seu camp, imprescindible per poder portar a bon port els objectius del projecte que es presenta, augmentar mitjançant la cooperació el coneixement innovador de l’agrupació, i sobretot garantir l’èxit final del producte que es vol crear (que sigui viable i resolutiu).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Haz tu comentario y participa

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.